Kontakt

Redakcja „Badań Fizjograficznych”
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
fax: 061-8296230
 
Redaktor naczelny
Dariusz Wrzesiński     tel. 061-8296256      E-mail:  darwrze@amu.edu.pl
Sekretarz redakcji
Hanna Forycka-Ławniczak     tel. 061-8296269      E-mail:  hannafl@amu.edu.pl  lub badaniafizjograficzne@amu.edu.pl