Redakcja

GŁÓWNY REDAKTOR WYDAWNICTW PTPN

         Danuta Konieczka-Śliwińska

 

KOMITET REDAKCYJNY SERII A – GEOGRAFIA FIZYCZNA

Dariusz Wrzesiński (redaktor naczelny) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Hanna Forycka-Ławniczak (sekretarz) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Liu ChangmingChinese Academy of Sciences

Jiri ChlachulaMasaryk University

Roman Cieśliński – Uniwersytet Gdański

Frank DickmannRuhr University Bochum

Petr Dobrovolny – Masaryk University

Leonid V. IlyinLesya Ukrainka Eastern European National University

Valentin K. KhilchevskyTaras Shevchenko National University

Ivan Kirvel – Belarusian State University

Gražyna KnozováCzech Hydrometeorological Institute in Brno

Leszek KolendowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Beata Medyńska-GulijUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Krystyna MileckaUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mariusz PtakUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Janusz SkoczylasUniwersytet im. Adama Mickiewicza

Marcin Słowik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Arkadiusz M. Tomczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Aleksander Volchak Brest State Technical University