Strona główna

Witamy na stronie czasopisma Badania Fizjograficzne Seria A – Geografia Fizyczna UAM PTPN

 

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Badania Fizjograficzne. Geografia Fizyczna” za rok 2018 i 2019 realizowana jest w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę