Tom 65/2014

Ewa Bednorz, Leszek Kolendowicz, Józef Szpikowski, Jakub Małecki

Variability of summer meteorological and biometeorological conditions in the Ebba Valley region (Central Spitsbergen) [pdf]

 

Ewa Bednorz

Wybrane przypadki obfitych opadów śniegu w Poznaniu [pdf]

 

Ewa Bednorz, Marta Jakielczyk

Cyrkulacyjne warunki występowania ekstremalnych opadów atmosferycznych na Spitsbergenie [pdf]

 

Adam Choiński, Mariusz Ptak

Najnowsze sondowania wybranych jezior Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego [pdf]

 

Adam Choiński, Mariusz Ptak

Tereny zalewowe w dorzeczu Prosny [pdf]

 

Adam Choiński, Mariusz Ptak, Maria Łabędzka-Gardy

Zmienność stanów wody rzeki Czerna Wielka w latach 1961-2010 [pdf]

 

Paweł Cybulski

Prezentacja dynamiki stężenia fosforu całkowitego w jeziorach reperowych w Polsce w latach 2000-2008 za pomocą sygnatur animowanych [pdf]

 

Adam Dąbrowski, Jarosław Jasiewicz

Zastosowanie form morfometrycznych do analizy zróżnicowania wybranych typów powierzchni na obszarach młodoglacjalnych [pdf]

 

Dominika Dymek

Miejskie tereny nadrzeczne rzeki Warty w Poznaniu – potencjał i ograniczenia [pdf]

 

Alfred Kaniecki

Przemiany środowiskowe związane z antropopresją w ujściowym odcinku Warty [pdf]

 

Anna Krystkowiak

Charakterystyka cyklonów tropikalnych występujących na obszarze Tajlandii w poszczególnych porach roku i towarzyszących im warunków pogodowych na podstawie danych z lat 2000-2009 [pdf]

 

Anna Krystkowiak

Cyklony tropikalne na obszarze Tajlandii [pdf]

 

Jarosław Kubiak, Radzym Ławniczak

Położenie, powierzchnia i kształt wybranych jezior Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na mapach topograficznych [pdf]

 

Dariusz Lorek

Kartograficzny zapis przestrzeni historycznej w korelacji ze źródłami pisanymi [pdf]

 

Szymon Łukasiewicz

Rekultywacja biologiczna składowiska odpadów Poznania w Suchym Lesie [pdf]

 

Katarzyna Szyga-Pluta

Charakterystyka stosunków nefologicznych w Moskwie [pdf]

 

Małgorzata Świątek

Charakterystyka wiatru przypowierzchniowego sprzyjającego najwyższym sumom opadów atmosferycznych na polskim wybrzeżu Bałtyku [pdf]

 

Dariusz Wrzesiński, Adam Brychczyński

Zróżnicowanie reżimu odpływu rzek w północno-zachodniej Polsce [pdf]